Hinomaru Sumo Episode 3 English Dub

Hinomaru Sumo Episode 2

Episode 2

Hinomaru Sumo Episode 3

Episode 3 (Current)

Hinomaru Sumo Episode 4

Episode 4